ขั้นตอนการสั่งซื้อและวิธีการชำระเงิน

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
1. เลือกสินค้าที่ท่านต้องการ และเมื่อพบสินค้าที่ต้องการแล้วให้กด “Add to Cart”(1) หลังจากนั้นจะมีข้อความปรากฏว่าท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าชนิดนั้นจำนวนกี่ชิ้นและสินค้าเหล่านั้นได้ย้ายไปอยู่ที่ “Cart”(2) เรียบร้อยแล้วให้ท่านกด “OK”(3)

2. เมื่อทำการเลือกซื้อสินค้าที่ท่านต้องการเสร็จแล้วให้ทำการกดที่ “View Cart” (ด้านบน ขวามือ)(1) เพื่อเข้าไปในหน้าตระกร้าสินค้าของท่าน หรือ “Your Shopping Cart”(2)
 


3. ทำการตรวจสอบสินค้าอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ โดยท่านสามารถทำการเพิ่มจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อได้ภายในหน้านี้เช่นเดียวกัน โดยทำการระบุจำนวนที่ท่านต้องการลงในช่อง “Quantity”(1)
 

4. หากท่านไม่ต้องการสินค้าตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งหมด ท่านสามารถลบหรือยกเลิกสินค้าชนิดนั้นๆได้ โดยทำการกด “Remove” ที่ด้านขวาสุด(1) หรือ กด “Empty Cart” เพื่อลบสินค้าทุกรายการ(2)
 5. เมื่อท่านทำการตรวจสอบสินค้าเสร็จแล้ว กรุณาเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าภายในช่อง “Choose Shipping Option” (1) โดยจะมีการจัดส่งสินค้า 2 ประเภทให้ท่านเลือก ได้แก่ แบบธรรมดาและEMS โดยระบบจะทำการคำนวณค่าจัดส่งสินค้าสำหรับท่านโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสินค้าที่ท่านทำการสั่งซื้อ ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบอัตราการส่งสินค้าได้จาก “Delivery Rate” ที่ด้านล่างของหน้าจอ (2)
 6. เมื่อท่านทำการเลือกวิธีการจัดส่งเสร็จแล้ว จะมีวิธีการชำระเงินให้กับท่าน 2 วิธี ดังนี้
       ก. วิธีที่ 1 กด “Get a Quote”(1) ซึ่งเป็นการชำระเงินโดยทำการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยท่านต้องระบุรายละเอียดของชื่อ-นามสกุลและอื่นๆ ภายในกรอบ “Customer Information”(2) หลังจากนั้นระบุสถานที่ๆท่านต้องการให้ไปส่งภายในกรอบของ “Shipping Details”(3) และกด “Submit”(4) เพื่อยืนยันความต้องการของท่าน และให้ท่านดำเนินการต่อในส่วนของวิธีการชำระเงินผ่านธนาคาร

 

       ข. วิธีที่ 2 กด “Checkout”(1) ซึ่งเป็นการชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตผ่านบริการของ “Paypal”  โดยให้ท่านระบุสถานที่จัดส่งสินค้าหรือ “Shipping Details”(2), สถานที่ส่งเอกสารการชำระเงิน “Billing Details”(3) และข้อมูลส่วนตัวของท่าน “Customer Information”(4) หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ด้านขวามือของท่านจะมีสัญลักษณ์ Paypal(5) และยอดเงินรวมที่ท่านต้องชำระ(6) ให้ท่านกดที่ “Place Order”(7) เพื่อยืนยันการชำระเงิน และระบบจะนำท่านไปสู่หน้าของ Paypal
 7.    เมื่อเข้าสู่หน้าของ Paypal หากท่านเป็นสมาชิกของ Paypal อยู่แล้ว ท่านสามารถทำการชำระเงินค่าสินค้าได้ทันทีผ่านบัตรเครดิตของท่าน แต่หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก ให้ท่านทำการสมัครสมาชิกก่อนแล้วจึงทำการชำระค่าสินค้าได้ โดยรายละเอียดการสมัครสมาชิกของ Paypal นั้นท่านสามารถดูที่หน้าเวปของ Paypal ได้ทันที
8.    เมื่อท่านทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางHuskiesจะดำเนินขั้นตอนการส่งสินค้าให้กับท่านภายในเวลา 3 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลยืนยันวิธีการชำระเงินผ่านธนาคาร
***กรุณาโอนเงินภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากทำการสั่งซื้อสินค้า มิฉะนั้นทาง Huskiesbags จะยกเลิกการสั่งซื้อของท่าน***
1. กรุณาจดบันทึก Order Number ของท่านที่ได้จากการ Quote ออเดอร์ เพื่อใช้แจ้งในขั้นตอนยืนยันการโอนเงิน

 

2. ระบบจะทำการส่งอีเมลอัตโนมัติให้ท่าน เพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อและราคาก่อนทำการโอนเงิน
ธนาคารต่างๆที่สามารถโอนได้มีดังนี้:


 

    หมายเหตุ: กรุณาโอนเงินให้มีเศษสตางค์ เช่น สินค้าราคา 898 บาท เป็น 898.07 บาท เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบและทำให้ได้รับสินค้ารวดเร็วขึ้น

3. หลังจากทำการชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินผ่านทางช่องทางต่อไปนี้:


โทร : 02-453-2201 (แผนกขายออนไลน์)
Fax : 02-453-2206 (แผนกขายออนไลน์)
E-Mail : info@huskiesbags.com


หมายเหตุ :  
 1. กรุณาระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ในการแจ้งการชำระเงินด้วย
-    Order Number ที่ได้รับจากการ Quote ออเดอร์
-    ธนาคารที่ทำการโอนเข้า
-    จำนวนเงินที่ทำการโอน
-    วันและเวลาที่โอนเข้า
   2. กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงิน เช่น สลิป หรือใบนำฝากไว้จนกระทั่งได้รับสินค้า เพราะทาง Huskies International Corporation Company Limited จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีไม่มีเอกสารยืนยัน